Deltagende kommuner og deres vedtagne UBU-fremme-strategier

I tabellen nedenfor kan du klikke dig til:
  1. informationer om de kommuner og koordinatorer, der deltager i projekt Grøn Generation(GG) og
  2. de strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU), som kommunerne har udviklet og vedtaget i regi af GG,
  3. pressemeddelelser (PM) fra de deltagende kommuner

Danmarkskort_10-grõnne-kommuner_RGB.png

Vest-klyngen:

Presse-
meddelse
Kommune:
Politisk vedtaget
UBU-fremme-strategi
PM1
Fredericia
Strategi for en grøn generation
PM4
Kolding
Strategi for Grøn Generation
PM7
Randers
Strategi for fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling
PM9
Sønderborg
Strategi for Grøn Generation

Øst-klyngen:

Presse-
meddelelse
Kommune:
Politisk vedtaget
UBU-fremme-strategi
PM2
Hvidovre
Grøn Generation-strategi
PM3
Høje Taastrup
Strategi for Grøn Generation
PM5
Lejre
Notat pr. 19.12.16
PM6
Næstved
Grøn Generation strategi
PM10
Vallensbæk
Strategi for UBU
PM8
Rudersdal
Projekt:
"Den bæredygtige skole"

NB. En pamflet med historier og politikercitater fra de 10 nævnte kommuner kan hentes på astra.dk/grøngeneration i boksen "Links"

Om rekruttering af kommuner
Grøn Generation førte fra primo 2013 løbende dialog med et felt af 10 udvalgte kommuner med henblik på at nå målet om 10 deltagende kommuner pr. 1.1.2014.
Undervejs blev Folkeskolereformen vedtaget, hvilket medførte stor travlhed og dermed skrap prioritering i kommuners skoleforvaltninger. Selvom Undervisningsminister Christine Antorini ved konference i januar 2014 fremhævede, at "UBU passer som fod i hose til Folkeskolereformens ide om åben skole", var mange skoleforvaltninger tilbageholdende med at påtage sig yderligere opgaver. Det var derfor en ekstra glædelig begivenhed, da Byrådet i Høje Taastrup den 16.12.14 godkendte, at kommunen skulle være den 10. kommune i projekt Grøn Generation - næsten et år efter projektets kick-off.
Hermed var rekrutteringsprocessen afsluttet med 10 kommuner, der efter en politisk beslutningsproces i kommunalbestyrelserne havde givet deres skriftlige tilsagn om deltagelse - læs om vilkår for en kommunes deltagelse i tilsagnsskrivelsen.

Om de deltagende kommuner
De deltagende kommuners borgmestre repræsenterer partier på tværs af det politiske spekter.
Med den begrænsede kvote på 10 kommuner blev der desværre ikke rekrutteret kommuner fra Region Nordjylland.
I projektet har kommunerne været undervejs været organiseret i to geografiske klynger i Vest og Øst, der dækker fire ud af Danmarks fem regioner.

I februar 2015 måtte Horsens Kommune desværre udtræde af projektet, der herefter fortsatte med ni kommuner.
De ni kommuner huser 10% af Danmarks børn og unge i alderen 0-17 år - se tabel nederst. Disse børn og unge er Danmarks kommende Grønne Generationer og de vil have opnået stemmeret, når Danmark skal have implementeret FN's Verdensmål i 2030 og være modne vælgere i 2050, når f.eks.100 % af Danmarks energiforsyning skal komme fra vedvarende energi. Se evt. flere bæredygtighedsmål i den danske bæredygtighedsstrategi 2014 "Et bæredygtigt Danmark - udvikling i balance"
Efter anmodning i februar 2016 blev Rudersdal Kommune pr. juni 2016 tilknyttet GG's resterende aktiviteter i medfør af kommunens projekt "Den Bæredygtige Skole", der også har modtaget støtte fra THE VELUX FOUNDATIONS.

1Tal9GGkommuner.png
http://www.noegletal.dk/

Kommunernes Grøn Generation-koordinatorer:

Deltagerne i projektets aktiviteter og tovholdere i hver af de 10 kommuner har været team af to koordinatorer, typisk fra Børne&Ungeforvaltningen og fra Teknik&Miljøforvaltningen - se nedenstående fællesfoto fra projektets sidste internatmøde den 12.-13.10.16:
GG_2937_121016.png
OBS: Deltagerne holdt ud i tre år og er her foreviget med logo for FN's verdensmål på.NB
Ikke alle kommuner vil måske være i stand til at få udbytte af et projekt som Grøn Generation - læs f.eks. "Hvorfor er græsset grønnere i nogle kommuner"