Hurtigt overblik:
- se to-sidet flyer om Grøn Generation og pamfletten "Uddannelse fremmer bæredygtig udvikling? - 10 kommuner har svar!"

Projektets formål:
- at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse.

Projektets mål:
- at engagere 10 kommuner i at udvikle kommunale strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og dermed Grønne Generationer.
(Se kommunernes strategier, der er projektets resultat.)

Projektets baggrund:
Ved udgangen af FN-tiåret for UBU 2005-2014 var visionen om UBU til alle langt fra udbredt og realiseret i dansk uddannelsespraksis rettet mod børn og unge. På baggrund af de positive erfaringer fra projekt Science-kommuner med at engagere kommuner i udvikling af naturfagsområdet blev projekt Grøn Generation etableret med fokus på kommuners rolle i fremme UBU til 0-20 årige. Projektet har taget afsæt i eksisterende nationale og kommunale strukturer og initiativer til bæredygtig udvikling og fremme af UBU.

Projektperiode:
2014-2016. April 2017 bliver evalueringsrapport tilgængelig.

Projekt Grøn Generation(GG) er støttet af VILLUM FONDEN og ledes af Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed.
See English Summaryand the commitment of the Project Green Generation in the UNESCO Global Action Programme on ESD

Nyheder om Grøn Generation og nærmeste omegn:

Se projektets nyhedsbreve her
external image SiteLogo.ashx
Maj 2017
Hvidovre's UBU-fremme-strategi virker - f.eks. i daginstitutioner - se eksempel
external image science.svg
April 2017
Evalueringsrapporten fra Københavns Universitet kan hentes her. Rapporten afrunder de årlige delevalueringer og indeholder anbefalinger til andre kommuner, der vil fremme uddannelse for bæredygtig udvikling.
external image Kl-logo-blaa-rgb.png
Marts 2017
Formænd fra KL's Udvalg for Børne- og Kultur samt Udvalg for Teknik og Miljø har forholdt sig til HANDLINGSFORSLAGet fra Grøn Generations Christiansborg-konference 2.3.17 - se KL's svarbrev her.
external image 220px-Christiansborg_Slot_Copenhagen_2014_01.jpg
external image 120px-Seal_of_the_Folketing_of_Denmark.svg.png
Marts 2017
Paneldebatten ved Grøn Generations Christiansborg-konference 2.3.17 gav brikker til følgende HANDLINGSFORSLAG:
  • 98 kommuner organiserer sig med en stærk koordinatorfunktion, der bringer uddannelse af kommunens børn og unge ind i et samskabende fællesskab med alle lokale aktører (private og off. virksomheder, foreninger, familier, borgere m.v.) om at løse lokale bæredygtighedsudfordringer og dermed udnytte uddannelse som et middel til bæredygtig udvikling.
  • Følgegruppe for processen i de 98 kommuner kunne være KL’s bestyrelse, mens Undervisningsministeriet kunne være ressortministerium.

Uddannelse fremmer bæredygtig udvikling? Hvis "JA", så kan inspiration fra de 10 kommuner bruges til at fremme bæredygtig udvikling i Danmark og således bidrage til at redde verden! Allerede i 1987 svarede Brundtlandrapporten "JA" til spørgmålet med udsagnet "Ingen bæredygtig udvikling uden uddannelse".

Se også omtale på Astra's hjemmeside og i pressemeddelelse udsendt via Ritzau.
GroenGeneration_RGB_Positiv.jpg
Februar 2017
Projekt Grøn Generation afrundes med en national konference i Fællessalen på Christiansborg den 2.3.17.
Her vil delegationer fra de 10 deltagende kommuner dele deres indvundne erfaringer med inviterede gæster. Sammen vil konferencens over 90 deltagere undersøge, hvordan uddannelse af børn og unge kan fremme bæredygtig udvikling i Danmark.
external image logo.png
Januar 2017
Fokus på grøn omstilling skaber vækst og jobs i Sønderborg-området. Det skaber spændende rammer for udmøntning af Sønderborgs Grønne Læseplansom led i kommunens nye Grøn Generation-strategi.
NB. Sønderborg Kommune har i øvrigt gode erfaringer med at involvere unge i processer til erhvervsudvikling.
external image SiteLogo.ashx
Januar 2017
En af Hvidovre Kommunes GG-koordinatorer, Anette Høite Hansen, begynder pr. 1.2.17 som ph.d.-studerende ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet med et forskningsprojektet "Kollektive bevægelser og skabelse af miljønormer. Veje til det bæredygtige samfund".
Grøn Generation er åben for at stille indsamlede data fra evalueringen til rådighed for forskning.
external image logo.png
Januar 2017
Vallensbæk Kommune har sat gang i udrulningen af kommunens nye UBU-fremme-strategi med sommerfuglebed. Se nyhed på kommunens hjemmeside
GroenGeneration_RGB_Positiv.jpg
December 2016
GG-kommunernes kommunalbestyrelser og byråd har travlt med at vedtage Grøn Generations udarbejdede UBU-fremme-strategier - se eksempler på dagsordner fra Kolding og Hvidovre
Grøn Generation er nu i mål - se kommunernes nye UBU-fremme-strategier her.
external image media.eps
December 2016
Høje Taastrup Kommunes nye Grøn Generation-strategi letter Folkeskolereformens åben-skole-samarbejde med lokale virksomheder, eksempelvis elektronikskrotvirksomheden DanWEEE, der modtager skoleklasser i praktik.
DanWEEE er en rollemodel for ikke bare skole-virksomhedssamarbejde men m.h.t. også innovation og grøn vækst. F.eks. bidrager virksomheden til realisering af Danmarks ressourcestrategi og DanWEEE er efterfølgende blevet vinder af EY’s Entrepreneur Of The Year 2016. Se indslag om DanWEEE i sidste del af denne undervisningsfilm om råstoffer.
Eksemplet fra Høje Taastrup viser, hvordan kommunal fremme af vedkommende uddannelse for bæredygtig udvikling går hånd i hånd med grøn omstilling og vækst.
Grøn Generation har bidraget til at synliggøre sådanne lokale potentialer til realisering af Folkeskolereformens visioner - kommuner har vist lokale smutveje.
external image logo.png
November 2016
Søndeborgs borgmester, Erik Lauritzen, udtaler 21.11.16 i Radio Als:
"Som UNESCO Sustainable Learning City har vi en unik mulighed for at forbinde og dermed styrke vores allerede eksisterende tiltag som bl.a. tæller ProjectZero, Vidensby Sønderborg, Grøn Generation og vores arbejde med det aktive medborgerskab"
Se Sønderborgs nye Grøn Generation-strategi.
external image xlogo-big.jpg,qitok=xOiEhXVJ.pagespeed.ic.k5BnKluyKx.jpg
November 2016
Tre GG-kommuner medvirkede ved VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN's roadshow - se programmer og præsentationer mv. fra roadshowet her.
Læs også en interessant omtale i netmediet "Danmarks Fonde"
5827_DANIDA_Ikoner4_JPG18.jpg
Oktober 2016
Ved GG's sidste fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe undersøgtes mulige relationer til dansk implementering af FN's 17 verdensmål. Ligesom netop implementering har været udfordringen for FN's UBU-tiår vil implementering også være udfordringen for verdensmålene- måske kommunale UBU-fremme-strategier er en nøgle til implementering?
external image MN%20farve.ashx?la=da
September 2016
Som den anden GG-kommune godkendte Næstveds Børne- og Skoleudvalg den 26.9.16 forvaltningens indstilling af en UBU-fremme-strategi - se her.
external image media.eps
September 2016
Borgerskolen i GG-Høje Taastrup har anlagt en ambitiøs skolehave. GG-koordinator, Willy Dahl, tilskriver initiativet den italesættelse af UBU i hverdagen, som deltagelse i Grøn Generation har medført.
external image logo.png
September 2016
Gate 21, der er medlem af GG's nationale Inspirationsgruppe, udbyder erfaringer fra GG til andre interesserede kommuner via sit nye Academy 21
external image ESCO_Logo.png?itok=5TGNNWiN
August 2016
Rudersdal Kommunes projekt "Den bæredygtige skole" fylder i udkast tll kommunens "Klima- og energipolitik 2016-2021" - se side 16. Her er ideer til, hvor politikere kan gå-på-gaden og drøfte politikken med borgere. Se også Danske Kommuners artikel.
VILLULM FONDEN og VELUX FONDEN har inviteret Rudersdal og GG til et fælles roadshow i november med dialogmøder for interesserede kommuner fem steder i landet.
external image logo.png
August 2016
Som første GG-kommune behandlede Sønderborgs Børne- og Uddannelsesudvalg den 10.8.16 forvaltningens indstilling af en UBU-fremme-strategi - se andet punkt på dagsordenen med strategien som bilag. Udvalget anbefaler byrådet at godkende strategien. Ved Byrådets møde den 31.8.16 blev strategien godkendt.
Næste trin er færdiggørelse af Sønderborgs nye Grønne Læseplan.
Vinderne af projektet 'Rent Vand' er fundet.
Vinderne af projektet 'Rent Vand' er fundet.

Juni 2016
I Sønderborg mærker børnehavebørn GG - se Lokalavisen, Sønderborg
I Fredericia mærker skoler politikernes opbakning til GG - se kommunens hjemmeside
FredericiaFoto110516.png
Maj 2016
GG-Fredericia afprøver pilotaktiviteter til UBU-fremme-strategien
- læs om affalds-forløb for børnehave og metal-forløb for 8. kl.
external image fa_logo3_200pix.jpg
April 2016
Politikere i GG-Fredericia afsætter midler til, at skoler kan praktisere UBU
- se Fredericia Dagblad 8.4.16
GG-Drikkedunk_Hvidovre.png
April 2016
GG-Hvidovre synliggør Grøn Generation via keyhangers og drikkedunke, der udleveres som præmier, bl.a. ved Naturfagsmaraton samt Affaldsuge og åben skole.
NB. Der er brugt nedbrydeligt plast til drikkedunkene!
GG_Randers_følgegr020216.jpg
Februar 2016
GG-Randers fik inspiration til UBU-fremme-strategien via møde i følgegruppen med 27 deltagere - se opsamling af ideer.
external image BS%20forside.JPG
Januar 2016
GG-Fredericia's nye bæredygtighedsstrategi prydes af Grøn Generation og har fået "læring" indarbejdet - læs mere her
GG-Kolding har også vedtaget ny bæredygtighedsstrategi, hvori folkeskolen nævnes som et af kommunens virkemidler at forløse potentialet for bæredygtighed - læs mere her
external image logo-payoff.png
December 2015
I GG-Sønderborg vil UBU-fremme-strategien blive indarbejdet i kommunens nye bæredygtighedsstrategi - læs GG-koordinatorens fortælling her
GGvisioner_post-it271015.jpg
November 2015
GG-Lejre gennemførte den 27.10.15 en visionsdag om UBU med lærere. Se program og renskrift af lærerenes post-its her
30% af de computere de får fungerer fuldt,men er kasseret,fordi der er kommet nyere modeller.
30% af de computere de får fungerer fuldt,men er kasseret,fordi der er kommet nyere modeller.

Oktober 2015
GG-Høje Taastrup indleder virksomhedssamarbejde med særligt fokus på, at elever skal have en energi- og ressourcebevidsthed - læs mere her.
GG-Fredericia210915.jpg
September 2015
GG-Fredericia og GG-Sønderborg synliggør Grøn Generation som integrerede dele af aktiviteter i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival - se GG-Fredericia og GG-Sønderborg
GG-Næstved_Fjernvarmeskolen.png
September 2015
GG-Næstved lancerer Fjernvarmeskolen med lokal udfordring - se invitation til skolerne
GG-Næstved har også haft succes med at lade lokale virksomheder stille udfordringer, som elever skal udvikle innovative løsning på - se omtale i Sjællandske
external image Vindmolle-ved-IKEA-Taastrup.png
August 2015
IKEA's vindmølle kan bidrage til at finansiere Høje Taastrups GG-indsats - se Dagbladet 18.6.15
NæstvedPosterWHY060515.png
Juni 2015
Næstveds GG-koordinatorer har udsendt "sommerlæsning" i form af et nyhedsbrev for første halvår 2015
external image solcelle.ashx?mw=785
Maj 2015
I Høje Taastrups nye klimaplan "Strategisk Energi- og Klimaplan 2020" er Grøn Generation et af indsatsområderne - læs mere på kommunens hjemmeside
external image bilde?Avis=PL&Dato=20150509&Kategori=artikler&Lopenr=705129690&Ref=AR&Profile=2290&MaxW=620&MaxH=413&Q=100&IsoModifiedDate=201505081129
Maj 2015
Sønderborg og otte andre kommuner gør midtvejsstatus i projekt Grøn Generation - se
3 min. video-glimt og i NYTOMSydjylland
external image 675249_950_1200_41_0_2341_1618_2.jpg
Maj 2015
Grøn Generation er "paraply" for bl.a. sommerfugleprojekt i Vallensbæk Kommune - se avisomtale på SN.dk
SkraldebandeHvidovre.png
April 2015
Grøn Generation forbinder lokal praksis med Danmarks FN-forpligtelse - se GG-koordinators blog i Folkeskolen her
external image SlukLyset.ashx?bc=ffffff&h=311&la=da&mw=460&w=460
Marts 2015
Grøn Generation er tænkt med, når Næstved slukker lyset - se GG-kommunens pressemeddelelse her

I Næstved har samarbejdet mellem skoleområdet og teknik&miljøområdet bevirket, at arbejdet med Grøn Generation koordineres med en række beslægtede tiltag, så vejen er banet for "læring fra bæredygtig udvikling" - se kommunens projektaftale fra februar 2015
external image media.eps
Februar 2015
Dagbladet Roskilde omtaler Høje Taastrups beslutning om at deltage i GG og henviser til GG-Hvidovre - se artikel med politikercitat og foto her

GAP-commitment.png

Januar 2015
Grøn Generation er foreløbig Danmarks eneste bud på realisering af UNESCO's Global Action Programme til UBU-fremme - se her
Skærmbillede 2014-12-03 kl. 10.01.11.png
December 2014
UBU er en stor og integreret del i alle fag i de nye Forenklede Fælles Mål for Folkeskolen.
Se f.eks. de seks fællesfaglige mål for naturfagene i overbygningen på slide 18 i præsentationen fra UVM her.
De nye fællesfaglige afgangsprøver for naturfag lover også godt for en tværfaglige tilgang til bæredygtighed.
external image tumblr_nfjmw02CbQ1smjo2xo1_1280.jpg
November 2014
"Praksis-glimt fra Grøn Generation-kommune Hvidovre"
GG-koordinator Søren Peter Dalby blogger i Folkeskolen - se her
og afrapporterer aktiviteten "Klimaudfordring 2014" her.
Skærmbillede 2014-11-04 kl. 15.56.31.png
Oktober 2014
6. nyhedsbrev er på gaden, med bl.a. en fortælling om at Sønderborg har stor glæde af deres følgegruppe.

Læs hele nyhedsbrevet her
GGK-Gruppefoto-081014.jpg
GGK-Gruppefoto-081014.jpg

oktober 2014
Grøn Generation koordinatorerne mødtes til intens workshop om brugercentreret design i Sønderborg.

Læs referat her
Skærmbillede 2014-10-23 kl. 10.20.16.png
Skærmbillede 2014-10-23 kl. 10.20.16.png

september 2014
Sønderborg Kommune har oprettet en Grøn Generation Facebookside for kommunens dagtilbud. Gruppen benyttes flittigt af både kampagneansvarlige og pædagoger.

Se mere her
Skærmbillede 2014-10-23 kl. 09.58.19.png
Skærmbillede 2014-10-23 kl. 09.58.19.png

september 2014
Indskolingelever fortæller før-skole-elever i Fredericia om vand, sol og affald ved Dansk Naturvidenskabsfestival. De synliggør Fredericia's arbejde med Grøn Generation.

Se mere her
Skærmbillede 2014-10-23 kl. 10.30.18.png
Skærmbillede 2014-10-23 kl. 10.30.18.png

September 2014
5. nyhedsbrev er på gaden med bl.a. nyheden om at Søren Peter, GG-koordinator i Hvidovre, deler indblik i sin undervisning på bloggen "Klimakonkurrence 2014"

Læs hele nyhedsbrevet her
external image a1c5ec2e-fad1-4d2e-9c7c-cae9e8e7be63_skoleslidt.jpg
Januar 2013
Kan nedslidte skoler give børn viden om bæredygtig udvikling? De første tanker om lokal forankring af projekt Grøn Generation luftes på DR's hjemmeside