Nyhedsbreve til de kommunale koordinatorer - i datoorden:

Nyhedsbrevenes målgruppe er primært koordinatorerne i de deltagende kommuner, men alle interesserede er velkomne til at læse med.LinksOverbliksartikel, forår 2016: Tag fat i fremtiden med UBU


Manifest for Ny Nordisk Skole

Ministeriet for Børn og Undervisning´s oplæg til diskussion om skolereformen.

RCE Denmark

Et åbent fagligt netværk af forskere, embedsmænd, NGO’er, undervisere og andre, der arbejder med at udvikle og praktisere Uddannelse for Bæredygtig Udviklingi Danmark som led i FN's tiår for Educationfor Sustainable Development(2005-2014).
- RCE har bl.a. i 2012 udgivet Hæftet ”Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Eksempler til inspiration”, der kan downloades på hjemmesiden.
Jeppe Læssøes oplæg om "Bæredygtig udvikling, motivation og læring"

EMU om UBU

Danmarks Undervisningsportals tema om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Temaet indeholder inspiration om UBU målrettet grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Nyt partnerskab styrker bæredygtig udvikling med undervisningen af børn og unge

Fire partnere har slået sig sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning. De vil sammen udvikle, kvalificere og udbrede viden og materialer om, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i førskolen, skolen, ungdoms- og erhvervsuddannelser og ved AMU-forløb. Læs mere på NTS-net.

Kvalitetskriterier for ESD-skoler

ESD = Education for Sustainable Development

Forskning: Sundhedsfremmende og bæredygtig skoleudvikling

Et godt overblik over de sidste 25 års udvikling frem mod UBU

Supporting Structures for Education for Sustainable Development and School-based Health Promotion
Artiklel om danske kommunale støttestrukturer for UBU, offentliggjort i Journal of Education for Sustainable Development, 2016.

Learning for the future

Om udvikling af fremtidens lærerkompetencer til UBU og behov for ændringer i uddannelsessystemet

Apropos ... grøn vækst

DR1 november 2013 undersøger begerebet "grøn vækst".

Svenske kommuners rolle i fremme af UBU - undersøgelse fra 2014
Naturskyddsforeingen har gennemført spørgeskemaundersøgelse til alle kommuner - en konklusion er, at der er plads til mere kommunalt engangement.


Eksempler på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)


Inno-elev

Et projekt i Frederikssund Kommune, hvor ”Innovative elever løser virksomhedsproblemer” for 28 lokale virksomheder. Mange af virksomhedernes udfordringer handler om miljø og bæredygtighed.

BY X – bæredygtig byudvikling for børn og unge.

BY X er Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling. BY X fungerer som ramme for dialog og samarbejde mellem børn og unge, kommunens forvaltninger og alle de øvrige aktører, som arbejder med byudvikling. Formålet er at inddrage børn og unge i konkrete projekter og udviklingsforløb, hvor de kan bidrage med reel værdi og være med til at kvalificere projekter sammen med byens projektudviklere og projektholdere.


Grøn Generation fra et "systemforandrende" og innovativt perspektiv

Innovation i offentlige organisationer

Henvisning til special om vilkår for innovation (og strategiudvikling) i offentlige organisationer.