Midtvejsseminaret er en vigtig milepæl i projektet, som GG-koordinatorerne har forberedt sig på ved to klyngemøder i december 2014 og Fællesmøde 5.2.15.
Den Nationale Inspirationsgruppen forberedte sig også på dens rolle ved deres møde i december 2014.

Invitation og tilmelding: GG-koordinatorerne får et invitationsbrev, de kan bruge overfor "deres" politikere. Øvrige deltagere modtager personlig invitation. Alle tilmeldte deltagere får en bekræftelse med program og deltagerliste. Se invitationsbrev til politikere m. programskitse her

Koordinatorers briefing af tilmeldte politikere før Midtvejsseminaret
Et forslag:
Efter en evt. orienteringssag til relevante politiske udvalg mødes tilmeldte politiker(e) og GG-koordinatorer og:
 1. ser Undervisningsministeriets UBU-video
 2. gennemgår aktuel flyer om GG (se her) og det endelig seminarprogram (se ovenfor) samt evt. også deltagerlisten - husk at frokosten indtages ved regionale borde.
 3. gør status på kommunens arbejde med en UBU-fremme-strategi og forklar, hvorfor I har været nødt til at vælge en afgrænset "UBU-fremme-brik" at pitche om ved Midtvejsseminaret.
 4. aftaler evt. presseindsats (Se om skabelon til pressemeddelelse fra Midtvejsseminaret nedenfor)
 5. aftaler indbyrdes rollefordeling ved postersession. (Koordinatorteamet og deres politiker(e) bemander kommunens poster, når den skal pitches i de fem runder. Efter hver pitch vil der være et par minutter til at få feedback fra den besøgende gruppe - overvej hvordan I mest effektivt modtager feedback)
 6. drøfter politikerens behov for forberedelse til seminarets politikerpanel. (I princippet behøves politikerne ikke at forberede sig hjemmefra til deltagelse i politikerpanelet - de skal blot i løbet af seminaret samle sammen til et kort svar på spørgsmålet: "Hvad er den vigtigste ting, jeg tager med mig hjem fra seminaret til min kommunes udvikling af vor UBU-fremme-strategi?" Ved panelforløbet vil alle politikere få mulighed for at give deres korte svar og deltage i en refleksion over mulige synergier til beslægtede tiltag i kommunerne.
 7. aftaler transport – udnyt tid i bilen/toget før og efter seminaret
PosterPitch.png

Postersession:
Hver kommune forbereder og medbringer en poster med kommunens navn og en tekst, der kan stimulere deltagernes feedback på udsagn som:
”Vor prototype (på UBU-fremme-brik) til en UBU-fremme-strategi har fokus på ?….”
”Vi er særligt udfordret af ?….”

Aftalte dogme-regler for en poster er:
 1. max. format: 65x92cm
 2. kan bestå af tekst, tegninger og fotografier i "et plan" og ikke kræve f.eks. bordplads og strøm
 3. skal kunne forklares via 3 min. pitch (Check noterne fra "Kunsten af piche sin UBU-fremme-brik" her)
 4. skal kunne "tale for sig sig selv", når den ikke er "bemandet"
Ved Midtvejsseminaret skal kommunernes posters placeres ved væggene i alfabetisk orden - pladserne vil være afmærket med kommune-navn.

To poster-sessioner a' fem runder:
Under en session skal en kommunes poster bemandet med koordinator-teamet ifølge med 1-2 politikere. Hver poster får besøg af ialt fem grupper af deltagere.
Sessionerne vil blive styret efter et skema, så der i hver af de fem runder kan være 3 min. pitch og max. 2 min. spørgsmål ved hver poster. Der bliver altså fart på, men der er mulighed for at tale mere sammen i pauser og under eftermiddagens regionale grupper.

Tværgående udfordringer i de kommunale UBU-fremme-strategier
- se foreløbige titler på de fire indlæg via skemaet nederst i noter fra 5.2.15-Fællesmødet her.


Presseindsats:
Presseindsatsen forventes at bestå af:
 • pressetilstedeværelse under seminarets sidste del, hvor der er politikerpanel og afsluttende indlæg (Hans melder forlods til koordinatorerne om niveauet for pressetilstedeværelse)
 • en skabelon til kommunernes egen presseindsats efter seminaret. Skabelon til kommunernes egne pressemeddelelser kommer til at bestå af:
 1. præfabrikeret tekst om GG og seminaret
 2. aktuelle fotos fra seminaret
 3. evt. friske citater fra seminarets indledere
Koordinatorerne får en mail med en elektronisk version af skabelonen ved seminarets afslutning, som de selv kan supplere med
lokale vinkler, politikercitater og kontaktpersoner til brug for egen kommunes presseindsats.

Analyse af regionale og nationale synergier i regionale grupper (40 min. af eftermiddagens program)
Analyseopgave: Hvilke muligheder for match/synergier er der mellem kommunernes UBU-fremme og regionale/nationale tiltag?
Produkt: 4xflip-overs med ideer til match/synergier. Ideerne skal behandles ved klyngevis møder for GG-følgegrupper i november 2015.
Gruppefacilitering: Danish Science Factory
Proces: Under seminarets formiddagsprogram har repræsentanterne fra regioner henholdsvis National Inspirationsgruppe til opgave at notere sig ideer til mulige match/synergier mellem kommunernes UBU-fremme og regionale/nationale tiltag.
 • 4 min. Facilitator gennemfører præsentationsrunde og forklarer planen for gruppens arbejde.
 • 2x4 min.: De fire regionale gruppers analyse indledes med, at en repræsentant fra henholdsvis region og Inspirationsgruppe præsenterer deres fem bedste ideer med en tilhørende overskrift, der fastholdes på en flip-over.
 • 20 min.: Spørgsmål og debat om mulige match/synergier med fokus på de præsenterede ideer
 • 2 min.: Hver deltager skriver en post-it med deres bedste ide til match/synergi
 • 5 min.: Hver deltager præsenterer sin post-it og placerer den på en flip-over
 • 1 min. Facilitator afrunder og takker
Skitse til inddeling i fire regionale grupper:
Gruppe:
Region:
GG-kommuner
Politikere
Koordinatorer
Regionsmedarbejdere
National Inspirationsgrupppe
A
Midtjylland
Randers, Horsens
2-4
4
1-2
3
B
Syddanmark
Fredericia, Kolding, Sønderborg
3-6
6
1-2
3
C
Sjælland
Næstved, Lejre
2-4
4
1-2
3
D
Hovedstaden
Vallensbæk, Høje Taastrup, Hvidovre
3-6
6
1-2
3