Herunder ses en figur, der beskriver projektets organisering


Projektgruppen

består af to medarbejdere fra Danish Science Factory, der varetager projektets daglige drift:
Projektleder Hans Colind Hansen (hch@danishsciencefactory.dk) eller Konsulent Ea Eskildsen (ee@danishsciencefactory.dk)

National Inspirationsgruppe

består af en række ressourcepersoner, der repræsenterer nationale tiltag eller organisationer, der er centrale for succes på området. Den nationale Inspirationsgruppe mødes 2 gange om året.

Kommuner i Øst- og Vestklynge

10 kommuner deltager i projektet. For at det skal være mindre tidskrævende for koordinatorerne at mødes, bestræber vi os på at kommunerne kommer til at fordele sig i en østlig klynge og en vestlig klynge med fem kommuner i hver.

Koordinatorer og Grøn Generation følgegruppper

Hver kommune udpeger to koordinatorer, hvor én repræsenterer førskole, skole- og uddannelsesområdet og én repræsenterer bæredygtig udvikling. De to koordinatorer varetager den lokale drift af projektet. En af hovedopgaverne vil være at samle og drive en lokal Grøn Generation følgegruppe.

Evaluatoren

er Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet.

ProjektOrganisation.png


Læs også om projektets idé og tidsplan.