Projektets formål: at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse.
Projektets mål: at engagere 10 kommuner i at udvikle kommunale strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og dermed Grønne Generationer

Baggrund
VILLUMFONDEN har bevilget Danish Science Factory fem millioner til det firårige projekt Grøn Generation.Projektets støtter sig på en bred definition af UBU - undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, som gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund”.
En opsamling af danske UBU-erfaringer i 2009 anfører, at UBU grundlæggende har ”et udviklingsperspektiv, som kan kæde elevernes udvikling og fremtidsudsigter sammen med skolens udvikling og lokalsamfundets udvikling”. Vellykket UBU vil altså engagere børn og unge i lokal bæredygtig udvikling – se eksempel. Undervisningsministeriet har skrevet UBU ind i fagmål for grundskoler og ungdoms-uddannelser, men i praksis er UBU en udfordring. En fagkonsulent skriver:
Forskningen viser, at Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) kan få en stor og vedvarende effekt, hvis undervisningen tager udgangspunkt i helt konkrete og overskuelige forløb på trods af de meget komplekse udfordringer, vi står over for”
Iflg. FN afhænger bæredygtig udvikling af uddannelse – Grøn Generation vil finde lokale smutveje.

Projektets ide
Projektet vil tage afsæt i de eksisterende strukturer og initiativer til fremme af bæredygtig udvikling og skabe lokale arenaer i kommunerne, der bidrager til styrket Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Projektet vil bl.a. bygge på erfaringerne fra Science-kommuner, der har vist målbare resultater. Bæredygtig udvikling er kompleks og kræver et tværgående samarbejde, der ikke er så lige til "silo-organiserede" strukturer. F.eks. etablerede Horsens Kommune efter kommunalvalget i 2009 et tværgående Bæredygtighedsudvalg,der blev nedlagt efter kommunalvalget i 2013. Grøn Generation vil søge at bringe lokale ressourcer i nye samspil om UBU.

Den lokale arena i en kommune
Den lokale arena i en kommune udgøres af offentlige og private interessenter rundt om skolerne. Et bud på interessenterne fremgår af nedenstående figur:

LokalArena.png

Interessenterne skal udvikle en kommunal ”Grøn Generation-strategi”, der fremmer Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Et team af to kommunale koordinatorer styrer tværgående processer til strategi-udviklingen og deler undervejs erfaringer med koordinatorer fra projektets øvrige kommuner og evaluator, Københavns Universitet. Typisk er de to koordinatorer fra hver sin forvaltning, f.eks. Børn&Unge-forvaltningen og Teknik&Miljø-forvaltningen. Koordinatorer i de respektive kommuner er under den langvarige strategiudvikling "understøttet" af en politisk beslutning og tilsagn om, at der skal afsættes den fornødne tid og ressourcer.
Processerne i de lokale arenaer støttes af aktører i en National Inspirationsgruppe.

10 kommuner fordelt i to geografiske klynger øst og vest for Storebælt kan efter politisk tilsagn deltage i projektet. Projektet løber frem til udgangen af 2017.

Læs også om projektets organisering og tidsplan.