Koordinatorer:

Bjarne Christensen, Pædagogisk Udviklingscenter, Børn og Unge
Bjarne.Christensen@fredericia. dk
Annemette Bargum, Grønt Sekretariat/Natur & Miljø
Annemette.Bargum@fredericia.dk

Se kommunens Grøn Generation-side

Baggrund for deltagelse:
"Børn og Unge samt Natur & Miljø vurderer:
- at projekt Grøn Generation vil tilføre et øget fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling for kommunens børn og unge. Det er en langtidsinvestering i forhold til at sikre ikke bare grøn vækst og en grøn omstilling, men en bæredygtig udvikling, hvor de kommende generationer uddannes med en ́grøn ́ tankegang og nye handlekompetencer.
- at projektet vil kvalificere samspillet på tværs af fagområder
- at Fredericia vil kunne få positiv landsdækkende omtale ved at være del af projektet, idet Fonden Dansk Naturvidenskabsformidling tidligere har været dygtige til at komme i medierne med deres projekter
- at projektet kan øge mulighederne for at hente eksterne puljemidler til at udvikle det naturfaglige læringsmiljø i Fredericia"

- se mere i referatet af Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling, Kommissiorum for GG i Fredericia og Fredericias Naturfagsstrategi.

For at komme tilbage til alle GG-kommuner - klik her