Tid: Fredag den 29. november, 2013, kl. 11.30 – 14.30
Sted: Vartov, Farvergade 27, København
Deltagere:
Enkelte af gruppens medlemmer måtte sende stedfortrædere, mens andre med kort varsel måtte meddele forfald. Mødets deltagere gav tilsagn til, at der linkes til dem på denne GG-wiki.

Dagsorden med noter fra mødet:
 1. Velkomst, introduktion til Inspirationsgruppen og Grøn Generation
  Hans Colind Hansen, projektleder, bød velkommen til samspil om det treårige udviklingsprojekt, Grøn Generation, som blev introduceret via en præsentation. Ved udløbet af FN's 10-år for UBU er der behov for at komme fra intentioner til handling - her kan aktive kommuner blive en smutvej. Inspirationsgruppen repræsenterer ressourcer, der kan bidrage til projekt Grøn Generation med både nationalt overblik og koordination samt konkrete aktiviteter i de 10 Grøn Generation-kommuner. Gruppens medlemmer var meget engagerede og nysgerrige efter at tage fat - en energi, som kom til udtryk i nedenstående gruppedrøftelser.
 2. Frokost
 3. Hvorfor er Grøn Generation en god ide for en kommune?
  Gruppedrøftelser til at opnå fælles forståelse for projekt Grøn Generation - klik på linket og se deltagernes bud.
 4. Hvordan kan min organisation skabe værdi for Grøn Generation (gruppens ressourcer)?
  Gruppedrøftelser til afklaring af Inspirationsgruppens ressourcer - klik på linket og se deltagernes bidrag.
  Hvad er mine forventninger til deltagelse i Inspirationsgruppen for Grøn Generation (forventninger)?
  Gruppedrøftelser til afklaring af medlemmernes forventninger - klik på linket og se deltagernes udsagn.
 5. Eventuelt
  Punktet blev kort, da tiden var knap. Der var spørgsmål til arrangementet "UBU-konference" den 23. januar, 2014, som nogle af gruppens medlemmer var inviteret til. Arrangementet gennemføres af Danish Science Factory i samarbejde med Undervisningsministeriet og der er begrænset deltagerantal - information findes her. Som baggrundsinspiration for det videre arbejde henviste Ole Kronvald til et forskningsoverblik over udvikling af UBU - se
  http://shs.au.dk/da/ mens Ditte Weldingh anbefalede en afhandling om innovation i offentlige organisationer - se http://www.innervate.dk/
 6. Afrunding med aftale om næste møde.