Projektet evalueres af Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Udførende evaluator er konsulent Olga Trolle, e-mail: olga.trolle@ind.ku.dk

Evalueringsopgaven er beskrevet i følgende aftaleuddrag:

Første evalueringsrapport fra august 2014 - se:

Anden evalueringsrapport fra august 2015 - se:

Afsluttende evalueringsrapport pr. 31. marts 2017 med resumé og sammenfatning - se:
I en tid, hvor måling af effekter er aktuel, kan der i relation til projekt Grøn Generation være ønske om at måle på flere parametre, f.eks.

1) Hvordan vurderer en kommune effekten af at deltage i projekt Grøn Generation?
Grøn Generation skaber rammer for, at den enkelte kommune udvikler en strategi til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling.
MindLab, der hjælper sine ejerkreds af offentlige organisationer med lignende udviklingsarbejde skriver om effektmåling:
  • - Skal vi måle effekten af vores arbejde, skal vi altså måle på dét, vi kan tage ansvaret for, og hvor vi giver vores ejere værdi. Det kan eksempelvis være når vi er med til at præcisere vores ejeres opfattelse af, hvordan de gør en forskel i verden.
  • - Vi er med til at sikre, at ny viden fører til nye strategier, ny politik eller nye måder at arbejde på.
  • - Vi hjælper vores kolleger med at implementere løsninger på en måde, så de skaber større effekt.
  • Det er naturligvis vigtigt at holde fast i, at målet med det vi laver i sidste ende er, at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Hvis vi kun fokuserer på de processer, som vi kan tage ansvar for, risikerer vi, at glemme, hvad der reelt vil gøre en forskel for borgere og virksomheder
    Læse mere på: http://mindblog.dk/2014/02/05/hvordan-maaler-man-effekten-af-udviklingsarbejde/#sthash.9ZPFKVU2.dpuf

2) Hvordan måler en kommune effekten af dens strategi for fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling?
Kommunernes UBU-fremme-strategier vil være forskellige.
Et bud på at måle en kommunal strategis effekt er at måle på kvaliteten af den uddannelse for bæredygtig udvikling, der praktiseres indenfor kommunegrænsen - se f.eks. http://www.educationforsustainabledevelopment.com/publications/kvalitetskriterier-esd-skoler.pdf.pdf

3) Evaluering af beslægtede tiltag til UBU-fremme.
Friluftsraadets "Grøn Flag - Grøn Skole" blev pilot-evalueret i 2014 - se evalueringsrapporten.

Internationalt arbejdes der med evalueringsværktøjer til at følge FN's bæredygtighedsmål - se interview med UNECE's Generaldirektør, Christian Friis Bach
samt den officielle oversættelse af verdensmålene, delmål og indikatorer.